Toni Kursar

horna

Glazbenik

Toni Kursar je rođen u Dubrovniku 1983. Završio je osnovnu i srednju umjeničku školu Luke Sorkočevića smjer rog u razredu prof. Ildousa Galioullinea. 2002. godine upisao je dodiplomski studij na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Studirao je u razredu prof. Mateića i prof. Detičeka, a 2006. diplomirao u razredu prof. Lipovšeka. Na državnom natjecanju učenika i studenata glazbe osvojio je dvije prve (2000., 2002.) i jednu treću nagradu (1998.). Bio je sudionik Lions Grand Prix natjecanja za mlade glazbenike u Rijeci i EMCY natjecanja u Aix les Bains (Francuska 2001.). Zabilježio je nastupe i kao član Akademskog puhačkog kvinteta pod vodstvom prof. Prerada Detičeka, te 2004. je primio Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu, nagradu Ivo Vuljević hrvatske glazbene mladeži te 3. nagradu na međunarodnom natjecanju Europske unije glazbenih natjecanja mladih (EMCY) u Dubrovniku. Djelovao je u međunarodnom orkestru mladih YMISO, Mladoj dunavskoj filharmoniji, Junge Philharmonie Salzburg, Mostarskom simfonijskom orkestru, Dubrovačkom simfonijskom orkestru, Hrvatskom komornom orkestru, Zagrebačkoj filharmoniji, Nordijskom komornom orkestru i Simfonijskom orkestru Lihtenštajna. 2006. godine upisao je poslijediplomski studij u razredu prof. Radovana Vlatkovića na Universität für Musik und Darstellende Kunst "Mozarteum" Salzburg i 2008. magistrirao sa odlikom. Usavršavao se kod H. Baumanna, A. Friedricha, R. Vlatkovića, F. Re Wekre, F. Gablera, L. Garcie, B. Lipovšeka. Od 2009. zaposlen je kao prvi rogist Dubrovačkog simfonijskog orkestra.